Effectief Altruïsme Gent
Beter worden in goed doen

Effectief Altruïsme Gent is een lees-en-discussiegroep over de grootste morele problemen van deze tijd. De discussies worden momenteel online gehouden met de tijden en links beschikbaar op de facebook-groep: facebook.com/groups/eagentgroup
Grotere evenementen worden aangekondigd op de facebook-pagina van EA Gent en op de evenementenpagina.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met eagent@telenet.be of info@eabelgium.org.

Wilt u ook onze werking steunen? U kunt een gift overmaken op rekeningnummer BE06 9731 6273 5722 van Effective Altruism Belgium. Vermeld in de gestructureerde mededeling dat het geld bestemd is voor Effectief Altruïsme Gent. We zijn verheugd deel uit te maken van de EA-beweging en hopen dat je je bij ons voegt.